Reklam

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetmelik ve Mevzuat
Cuma, 07 Ağustos 2009 00:00
29 Mart 2011 tarihli Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca özerk statüdeki spor federasyonlarının yapısını yeniden düzenleyen 10, 11 ve 12. Maddeler ile 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunda değişiklik yaplmıştı. Kanun sonrası çerçeve statünün uygulama olanağının kalmaması üzerine Spor Genel Müdürlüğü tarafından Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları hakkında yönetmelik yayınlanmıştır.

Çerçeve Statü Yayından Kaldırıldı (07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı resmi gazete)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Türkiye Satranç Federasyonu Mevzuatı


Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü

 

 

 
TALİMATLAR  |  PROSEDÜRLER  |  YÖNERGELER  |  FORMLAR


TALİMATLAR

Türkiye Satranç Federasyonu Antrenör Talimatı

Türkiye Satranç Federasyonu Disiplin Talimatı
|----> Türkiye Satranç Federasyonu Disiplin Talimatı (Talimatta Değişiklik Yapılmasına İlişkin Talimat)

Türkiye Satranç Federasyonu Atama ile Göreve Gelen Federasyon Kurulları Talimatı

Türkiye Satranç Federasyonu Hakem, Temsilci ve Eğitim Görevlileri ile Diğer Görevlilere Ödenecek Ücretler Talimatı

Türkiye Satranç Federasyonu Hakem Talimatı

TSF Sporcu Lisans, Tescil, Vize, Transfer ve Kulüp Tescil Talimatı

TSF Sporcu Lisans, Tescil, Vize, Transfer ve Kulüp Tescil Talimatı(word)

Değişiklik Talimatı 1

Değişiklik Talimatı 2

Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Organizasyon Talimatı

Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Talimatı

Türkiye Satranç Federasyonu Sporcu Eğitim Kampları Talimatı

Türkiye Satranç Federasyonu Sporcu Eğitim Kampları Talimatı (Değişiklik Yapılmasına İlişkin Talimat)

Türkiye Satranç Federasyonu Bütçe Talimatı
Türkiye Satranç Federasyonu Arşiv Talimatı
Türkiye Satranç Federasyonu Sporculara Verilecek Özendirme Ödülleri Talimatı
Türkiye Satranç Federasyonu Satın Alma Talimatı
Türkiye Satranç Federasyonu Federasyon Temsilcilikleri Talimatı

 

 PROSEDÜRLER
TSF-MHK-PRS/01 Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Hakemi Değerlendirme ve Terfi İşlemleri Prosedürü 

TSF-MHK-PRS/02 Türkiye Satranç Federasyonu Sınav Prosedürü  

TSF-MHK-PRS/03 Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Hakemi Yetiştirme Prosedürü  

TSF-MHK-PRS/06 Merkez Hakem Kurulu Genel İşleyiş Prosedürü

TSF-MHK-PRS/07 Merkez Hakem Kurulu Hakem Görevlendirme Prosedürü

TSF-MHK-PRS/08 Merkez Hakem Kurulu Şikayet ve İtiraz Prosedürü

TSF-EK-PRS/01 Türkiye Satranç Federasyonu Antrenör Kademeleri Arası Geçiş Ve Denklik Prosedürü

TSF-TK-PRS/01 Türkiye Satranç Federasyonu Eleme Sistemi Prosedürü

TSF-TK-PRS/02 Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları İtiraz Kurulları Prosedürü

TSF-TK-PRS/04 Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Prosedürü

TSF-TK-PRS/05 Türkiye Satranç Federasyonu Ulusal Kuvvet Derecesi Hesaplama Prosedürü

TSF-TK-PRS/02 Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Genel İşleyiş Prosedürü
TSF-YK-PRS/06 Ulusal Sporcu Belgesi Verilmesine İlişkin Uygulama Prosedürü

TSF-EK-PRS/02 Türkiye Satranç Federasyonu Eğitim Araçları Uygulama Prosedürü

TSF-EK-PRS/03 Türkiye Satranç Federasyonu Özel Satranç Eğitim Merkezleri Yeterlilik Prosedürü

TSF-EK-PRS/04 Ulusal Takımlar Sporcu Havuzu Genel İşleyiş Prosedürü

TSF- EK-PRS/05 Sporcu Eğitim Kampları Genel İşleyiş Prosedürü

TSF-TK-PRS/06  Lisans İşlemleri Uygulama Prosedürü

TSF - TK-PRS/3 Görev Ücretleri, Yolluk ve Görev Tazminatları Ödeme Yöntem ve Prensipleri Prosedürü
TSF-YK - PRS/01 Türkiye Satranç Federasyonu Sporculara Verilecek Özendirme Ödülleri Uygulama Prosedürü
TSF-YK - PRS/04 Satın Alma Prosedürü
TSF-YK - PRS/05 İl Satranç Etkinlikleri Haber Yayın Uygulama ve İşleyiş Prosedürü
TSF-YK PRS/07 Organizasyon Yöneticisi Yetiştirme Prosedürü
TSF-YK PRS/08 Yazışmalı Satranç Kurulu Genel İşleyiş Prosedürü
TSF-YK PRS/20/3 Tsf’nin Eğitim Kulüplerine Yapacağı Yardım Prosedürü
|---> Satranç Eğitim Kulüpleri Değerlendirme Kriterleri Tablosu
TSF- TK-PRSE/01 Turnuvaların Elo Hesaplarına Dahil Edilmesi Prosedürü 

 

 

 

 

 
 

 

GÖREV TANIMLARI
TSF - SATRANÇ YARIŞMALARI İŞ AKIŞ ÇİZELGESİ
TSF – YK – GRV/1 FEDERASYON GENEL SEKRETERİ GÖREV TANIMI
TSF – YK – GRV/2 SPOR UZMANI GÖREV TANIMI
TSF – YK – GRV/3 ULUSAL TAKIMLAR SORUMLUSU GÖREV TANIMI
TSF – YK – GRV/4 YARIŞMALAR KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI
TSF – YK – GRV/5 BASIN - YAYIN VE MEDYA SORUMLUSU GÖREV TANIMI
TSF – YK – GRV/6 DEPO GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
 TSF – YK – GRV/7 İÇECEK SERVİSİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
 TSF – YK – GRV/8 TELEFON SANTRALİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
 TSF – YK – GRV/9 MALİ İŞLER VE İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI
 TSF – YK – GRV/10 KÜTÜPHANE GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
 TSF – YK – GRV/11 YAZI İŞLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
 TSF – YK – GRV/12 ULAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
 TSF – YK – GRV/13 KAT GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
 TSF - MHK - GRV/1 BAŞHAKEM GÖREV TANIMI
 TSF - MHK - GRV/2 HAKEM GÖREV TANIMI
 TSF - MHK - GRV/3 KURS YÖNETİCİSİ GÖREV TANIMI
 TSF - MHK - HAKEM KURSU AÇILMASI İŞ AKIŞ ÇİZELGESİ
 TSF - YK - GRV/17 KURS YÖNETİCİSİ GÖREV TANIMI
 TSF - YK - GRV/15 YÖNETİCİ ASİSTANI GÖREV TANIMI
 TSF - YK - GRV/16 BÜRO YÖNETİCİSİ GÖREV TANIMI

 

YÖNERGELER

TSF-MHK-YÖN/01 Türkiye Satranç Federasyonu Hakem Giysileri Yönergesi

Türkiye Satranç Federasyonu Sporcu Eğitim Kampları Kamp Kuralları Yönergesi

Türkiye Satranç Federasyonu Takım Satranç Yarışmaları Genel Yarışma Yönergesi
 

FORMLAR

Türkiye Satranç Federasyonu Antrenör Denklik Belgesi

Türkiye Satranç Federasyonu Hakem Değerlendirme Formu

Türkiye Satranç Federasyonu Hakem Raporu Formu

Türkiye Satranç Federasyonu Hakem Gözlemcisi Raporu Formu

Türkiye Satranç Federasyonu Hakem Norm Değerlendirme Formu

Türkiye Satranç Federasyonu Kurs Yoklama Sonuç Formu

Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Hakemi Uygulamalı Sınav Değerlendirme Formu

Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Hakemi Sınav Tutanağı

Türkiye Satranç Federasyonu İtiraz Bedeli Teslim Tutanağı

Türkiye Satranç Federasyonu İtiraz Kurulu Karar Tutanağı

Türkiye Satranç Federasyonu Sporcu İlişiksiz Belgesi

Türkiye Satranç Federasyonu Geçici Lisans ve Lisans Tescil Belgesi

Türkiye Satranç Federasyonu Antrenör Bilgi Formu

Türkiye Satranç Federasyonu Hakem Bilgi Formu

Türkiye Satranç Federasyonu Sezon Etkinlik Programı Formu

Türkiye Satranç Federasyonu Özel Organizasyonlar Düzenleme Başvuru Formu

Türkiye Satranç Federasyonu Spor Kulüpleri Bilgi Formu

Türkiye Satranç Federasyonu Malzeme İstem Formu

Türkiye Satranç Federasyonu Sipariş Formu

Türkiye Satranç Federasyonu Teklif Formu

Türkiye Satranç Federasyonu Satın Alma Komisyonu Teklif Değerlendirme Formu
Türkiye Satranç Federasyonu Satın Alma Sözleşmesi
Türkiye Satranç Federasyonu Yabancı Sporcu Lisans Belgesi
Türkiye Satranç Federasyonu Taahhütname Belgesi
Türkiye Satranç Federasyonu Kulüp Sporcuları Lisans Tescil Belgesi
Türkiye Satranç Federasyonu Geçici Transfer Belgesi
Türkiye Satranç Federasyonu Hakem Norm Değerlendirme Formu
Türkiye Satranç Federasyonu Arşiv Devri Kayıt Formu
Türkiye Satranç Federasyonu Ödeme Belgeleri Bildirim Formu
Türkiye Satranç Federasyonu Arşiv Dosyaları İstem Formu
Türkiye Satranç Federasyonu Yok Edilecek Malzeme Kayıt Formu
Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Eğitim Kursları Ders Konuları Formu
Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Eğitim Kursları Devam Kontrol Formu
Türkiye Satranç Federasyonu Ulusal Sporcu Belgesi Başvuru Formu ve Beyanı
Türkiye Satranç Federasyonu Ulusal Sporcu Kütük Formu
Türkiye Satranç Federasyonu Organizasyon Yönetimi Sınav Sonuçları Değerlendirme Formu

 

Tsf’nin Eğitim Kulüplerine Yapacağı Yardım Prosedürü

 

« GERİ DÖN


İL HABERLERİ

Sivas Öğretmenler Günü Turnuvası

News image

Türkiye Satranç Federasyonu Sivas il temsilciliği 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde, Sivas Atatürk Spor salonunda, 24 Kasım Öğretmenler Günü satranç turnuvası ...

Devamı.

Tokat Turhal Öğretmenler Günü Turnuvası

News image

Turhal Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü, GHSİM, Tokat Satranç İl Temsilciliği ve Turhal Satranç İlçe Temsilciliği tarafından 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde 2. Geleneksel Öğretmenler Günü ödüllü ...

Devamı.

Kayseri’de 24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası

News image

Kayseri satranç il temsilciliği 22-23 Kasım 2014 tarihinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası ...

Devamı.

Tekirdağ Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası

News image

Tekirdağ satranç il temsilciliği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 76. yıl dönümü nedeniyle satranç turnuvası ...

Devamı.

Antalya’da Ata’yı Anma Satranç Turnuvası

News image

Antalya'nın ilçeleri Finike ve Kumluca işbirliği ile düzenlenen "Ata'yı Anma Satranç Turnuvası" 8-9 Kasım tarihlerinde ...

Devamı.

Sakarya 10 Kasım Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası 15-16 Kasım’da!

News image

15-16 Kasım 2014'te Ada AVM'de düzenlenecek turnuva, 6 tur ve 35 dk+30 sn düşünme süresinde 2 kategoride ...

Devamı.

Yalova Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Sona Erdi

News image

Yalova 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç turnuvası 176 sporcunun katılımı ile Yalova 90. Yıl Kapalı Spor Salonunda 31Ekim 01-02 Kasım 2014 tarihleri arasında ...

Devamı.

İstanbul Küçükler İl Birinciliği Sona Erdi

News image

24 Ekim 2014 Cuma günü başlayan 2014 İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliği 29 Ekim tarihinde son tur maçları ve kapanış töreni ile sona ...

Devamı.

Manisa’da Cumhuriyet Bayramı Turnuvası

News image

Manisa Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası 25-26-29 Ekim tarihlerinde Gediz Satranç Salonunda Açık ve 9 yaş altı olarak 2 kategoride ...

Devamı.

Çorum'da Cumhuriyet Bayramı Turnuvası

News image

Çorum İl Temsilciliği 2014-2015 Yılı faaliyet programı gereğince 25-26 Ekim 2014 tarihlerinde Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası ...

Devamı.
Kategori: İl Haberleri